Familliens basisforsikring 2

Dagligt hører man om brande, tyverier og vandskader i hjemmet, hvilket medfører at store værdier går tabt.

Men du kan sikre din families værdier ved at tegne Familiens Basisforsikring 2.

Forsikringen er udarbejdet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet og forsikringsbranchen med det for­mål i fællesskab at lave en let gennemskuelig og bred dækkende familieforsikring (gælder dog ikke for anden pludselig skade og funktionssvigt samt rejseforsikring).

Familiens Basisforsikring 2 er den første hjælp på vejen til at dække det økonomiske tab, som opstår i forbindelse med en skade.

Kort sagt, en forsikring som du og din familie ikke kan undvære – billig i præmie i forhold til, hvad den omfatter.

 

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN.
Forsikringen dækker skade på privat indbo ved:
 • Brand, lynnedslag, eksplosion m.v.
 • Udstrømning af væsker
 • Storm og visse nedbørsskader
 • Køle og dybfrost
 • Færdselsuheld og haveri
 • Tyveri
 • Røveri, overfald m.v.
 • Hærværk

Desuden omfatter forsikringen rejsegods, privat ansvarsforsikring for dig og din familie samt en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister.

 

MULIGE TILVALGSDÆKNINGER:
 • Windsurfere og småbåde
 • Glas- og kumme
 • El-skade I (almindelige elektriske artikler)
 • El-skade II (særlige elektriske artikler)
 • Anden pludselig skade og funktionssvigt
 • Rejseforsikring - Verden inkl. afbestilling: Dækker husstanden og private ferierejser på maks. 30 dage og dækker bl. a. skiløb i det geografiske Europa. Rejseforsikringen kan dels udvides til 60 og 90 dage og kan dels udvides til at dække skiløb i hele verden.

 

HVEM ER OMFATTET.
Familiens Basisforsikring 2 omfatter forsikringstageren og dennes husstand samt fastboende medhjælp i husholdningen. Til husstanden regnes familiemedlemmer, eventuel plejebørn og samlever, som bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Logerende er ikke omfattet.

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vore forsikringsbetingelser, som fremsendes sammen med policen efter indtegning.