Fritidshusforsikring

Det er dejligt at kunne nyde fritid og ferier i sit fritidshus. Men har du tænkt over, at huset tit er "efterladt alene", og at du kun er der, når du har fri.

Når du ikke er der så tit og kan holde øje med fritidshuset, kan der nemt opstå skader, og derfor bør du tegne en forsikring, som dækker skader på dit fritidshus.

 

Hvad dækker forsikringen.

Forsikringen kan være en kombination af følgende dækninger:

 • Brand, tilsodning, eksplosion, direkte lynnedslag og kortslutning
 • Anden bygningsbeskadigelse, herunder fx Storm
 • Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske
 • Sky- og tøbrud
 • Tyveri og hærværk
 • Påkørsel, snetryk, nedstyrtende eller væltede genstande, der ude fra beskadiger de forsikrede bygninger
 • Indboforsikring.

Desuden omfatter forsikringen ansvaret som husejer samt retshjælp, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister.

 

Bygningsforsikringen kan udvides til at omfatte følgende tilvalgsdækninger:
 • Insekt- og svamp
 • Rør og kabel i bygning
 • Rør og kabel uden for bygning
 • Glas- og sanitet
 • Anden pludselig skade (forudsætter at forsikringen omfatter alle de oven for nævnte tilvalgsdækninger).

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vore forsikringsbetingelser, som fremsendes sammen med policen efter indtegning.