Husforsikring

Skader på dit hus, som skyldes brand, stormskade eller anden bygningsbeskadigelse, kan ofte være omfattende.

Den bedste sikring mod et sådant økonomisk tab er at tegne en husforsikring.

 

Hvad dækker forsikringen.

Husforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Brand, tilsodning, eksplosion, direkte lynnedslag og kortslutning
 • Anden bygningsbeskadigelse, herunder fx Storm
 • Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie- og kølevæske Sky- og tøbrud
 • Tyveri og hærværk
 • Påkørsel, snetryk, nedstyrtende eller væltede genstande, der udefra beskadiger de forsikrede bygninger.

Desuden omfatter forsikringen udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning, ansvaret som husejer samt retshjælp, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister.

 

Husforsikringen kan udvides til at omfatte følgende tilvalgsdækninger:
 • Insekt- og svamp
 • Rør og kabel i bygning
 • Rør og kabel udenfor bygning
 • Glas- og sanitet
 • Udvidet forsikring (forudsætter at forsikringen omfatter alle de oven for nævnte tilvalgsdækninger).
 • Udvidet forsikring omfatter dækning for anden pludselig skade samt udvider insekt- og svampeforsikring med visse skader som følge af råd. Endvidere kan der ydes erstatning for kosmetiske forskelle på fliser/klinker på væg i bad/toilet eller bryggers som følge af en rør- eller kabelskade samt for kosmetiske forskelle ved skade på sanitet i samme bad/toilet og på glas i samme vindues-/dørparti - alle mod en egenbetaling på 50 %.

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vore forsikringsbetingelser, som fremsendes sammen med policen efter indtegning.