Motorkøretøjforsikring

Færdselsloven kræver, at et motorkøretøj skal ansvarsforsikres. Den lovpligtige ansvarsforsikring kan suppleres med en fuld kaskoforsikring.

Vi forsikrer både person- og varebiler, campingvogne, knallerter mv. samt kørende arbejdsredskaber til privat brug

Vores motorkøretøjsforsikring for person- og varebiler bliver indplaceret i bonusklasser alt efter skadeforløb.

 

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker skade, der forvoldes på andre personer eller andres ting ved færdselsuheld. Der dækkes med de til enhver tid gældende summer i færdselsloven.

Kaskoforsikringen dækker skader på bilen ved påkørsel, brand, tyveri m.m.

Endvidere er kaskoforsikringen for de fleste køretøjer udvidet med en retshjælpsforsikring samt en redningsforsikring i udlandet (SOS-dækning).

Kaskoforsikringen har en obligatorisk selvrisiko på kr. 1.000. Denne kan forhøjes mod rabat i præmien.

 

FRISKADEDÆKNING

Det er ikke alle skader, der medfører højere præmie eller betaling af selvrisiko.

Hvis man er uden skyld i skaden, og en ansvarlig modpart kendes, skal man ikke betale noget. Det samme er tilfældet ved de såkaldte "friskader", hvorved menes:

  • Skade på køretøjets spejlglas, ruder og lygteglas.
  • Skade som følge af brand.
  • Skade som følge af tyveri og røveri.
  • Skade som følge af nedstyrtning af genstande på køretøjet.

 

ELITESKADEDÆKNING – DOG KUN PÅ TRIN 10

For kunder, der kører i eliteklassen, gælder der en særlig eliteskadedækning, som kan benyttes indenfor en periode af 3 år. Det er en betingelse, at der alene er sket skade på eget køretøj, og at skadebeløbet ikke overstiger kr. 20.000 (2009).

 

TRIN 12 FOR ELITEBILISTER!

Kunder der har kørt skadefri i 8 år har mulighed for at komme på det billigere trin 12, hvor man kun oplever bonustab, hvis man har mere end én bonusbelastende skade hvert andet år. Trin 12 forudsætter dog, at køretøjets nyværdi ikke overstiger kr. 750.000 og forsikringen omfatter både ansvar og kasko og en valgfri selvrisiko mellem kr. 2000 og 5000. Ved ovenfor nævnte "friskader" udgør selvrisikoen 50 pct. af valgte selvrisiko. Trin 12 kan vælges ved nytegning og ved bilskifte.