Ulykkesforsikring

Én ulykke kommer desværre sjældent alene.

De økonomiske konsekvenser af en ulykke, hvor personer kommer til skade, kan meget let betyde økonomisk ruin, medmindre man har tegnet en forsikring, der sikrer familien fremover.

Hvor tit er det ikke sket, at en ulykke fik familiens eksistensgrundlag til at bryde sammen - blandt andet fordi man ikke havde sikret sig i tide.

 

Hvad dækker forsikringen.

Ulykkesforsikring kan tegnes mod:

  • Ulykkestilfælde, der medfører døden.
  • Ulykkestilfælde, der medfører invaliditet (mén) på mindst 5%.

Desuden dækkes udgifter til tandbehandling, når skaden er sket ved et ulykkestilfælde.

Ved invaliditet på 30% og derover ydes der desuden en tillægserstatning.

 

Hvordan kan forsikringen tegnes.
  • Heltidsulykke - dækker hele døgnet, både under arbejde og i fritiden.
  • Fritidsulykke - dækker kun i fritiden, og kan kun tegnes af lønmodtagere.
  • Børneulykke - forsikrer børn, indtil det fyldte 18 år.
  • Auto-ulykke - dækker fører og passagerer i et automobil.