Om Fprprivat

Profil

Forsikringsformidling med indsigt og overblik…

Fprprivat er et forsikringsagentur, der rådgiver og formidler private forsikringsforhold samt sælger forsikringer.

Vi har et etableret forsikringssamarbejde med Gartnernes Forsikring. Det har vi ud fra det synspunkt, at Gartnernes Forsikring på en række centrale forsikringsområder yder en yderst kvalificeret dækning til en meget konkurrencedygtig pris. Vi har igennem samarbejdet specialiseret os i enkle aftaler. Vi har solid erfaring med at sammensætte specifikke forsikringspakker, der lever op til den enkelte kundes individuelle behov, ønsker og særlige risici.

Vi yder uvildig og uafhængig rådgivning til vores kunder. En rådgivning der er baseret på den enkelte kundes risikoforhold.

Vores optik er konsekvent rettet mod at skabe de bedste betingelser for vores kunder.

Hver enkelt af vores kunder er tilknyttet en fast konsulent. På den måde får vi et indgående kendskab til vores kunde, et godt rådgivningsfundament samt en kort og enkel ekspeditionstid.

 

Værdier…

 

Mission & vision

Når forsikring trods alt skal give mening…

For Fprprivat handler forsikring om at have de bedste individuelle dækninger, laveste præmier og hurtigste ekspeditionstid.

Det bør man kunne forlange af et hvert forsikringsselskab. Vi ønsker at fremstå fremtidsorienteret samt forudse forsikringsudviklingen og kundernes differentieret behov. Vi vil præge udviklingen, så det altid er til vores kunders fordel. Vi vil se mulighederne og handle på dem før andre gør. Her igennem mener vi, at vi bliver i stand til at udvikle nye tidssvarende forsikringsprodukter, som lever op til morgendagens forsikringsbehov.

 

Vi er her for…

 

Det betyder for dig…

 

Mission

Vi vil gøre det nemt og enkelt for alle vore kunder at være rigtig dækket.

Vi vil rådgive med engagement, indsigt og medmenneskelige forståelse.

Vi vil formidle tryghed, overblik og overskud, så du kan lægge fokus andre steder.

 

Vision

Vi ønsker at blive opfattet som et kompetent og seriøst privatforsikringsagentur i Danmark.

Vi ønsker at være det bedste private forsikringsagentur. Det mest fremtidsorienteret, som evner at udvikle de bedste unikke forsikringsløsninger til vores kunder.

Vi ønsker at have de bedste dækninger, laveste præmier og den korteste ekspeditionstid.

 

Mål

Den orange Fprprivat tråd…

I vores stræben efter at leve op til vores værdikodeks, har vi opstillet målsætninger, som vi arbejder ud fra i det daglige. Vores målsætninger er et udtryk for, hvordan vi ønsker at lave forretning med vores kunder. De er samtidig med til at skabe den orange tråd i vores arbejde, så vi aldrig glemmer, hvorfor vi er her…

 

Indsigt:

Vi vil lære vores kunde at kende. Det mener vi er grundlæggende for en professionel rådgivning.

 

Integration:

Vi vil være en integreret del af vores kunders (forsikrings)bevidsthed - usynlig, men altid ved hånden, når de har brug for os.

 

Tillid:

Vi vil skabe et tillidsforhold mellem os og vores kunder, så kunden trygt kan overlade familiens vigtigste investeringer til vores dækninger.

 

Innovation:

Vi vil hele tiden søge nye måder og veje at gøre det endnu nemmere for vores kunder, så de fortsat kan være rigtigt forsikret.

 

Kompetencer

Fællesskabet og individet. I vores optik består fællesskabet af unikke individer. Der er behov for, at det enkelte menneske kan få sine individuelle behov opfyldt. Der igennem kan det bidrage til fællesskabet. Vores kompetence er at skabe et individuelt trygt fundament, der gør, at alle vore kunder kan bekymre sig om andet end hvad nu hvis…

Som Kierkegaard rigtigt påpegede, så ønsker alle udvikling, men ingen ønsker forandring…

Vi ønsker udvikling, og vi ved, at den kommer i en konsekvent foranderlig verden. I denne ER vi trygheden og vi ER vores produkt - det forpligter. Vores grundpræmis er, at jo mere vi udvikler os, des bedre bliver vores produkt.

Derfor ligger vores fokus på teamwork – Fællesskab! Vi er et hold sammensat af forskellige faggrupper, som hver især er relevante - og uundværlige – for at efterleve vores koncept. Hver bidrager vi individuelt til, at vi altid yder den bedste service over for vores kunder. Vi fungerer som sparringspartnere og supplerer hinanden inden for vores felter. Sammen løfter vi opgaven om at finde nye måder at gøre det nemt og overskueligt for vores kunder.

Vi lægger vægt på langsigtede relationer mellem os og vores kunder. Ligeledes lægger vi vægt på gode samarbejdsrelationer med vores leverandører (Gartnernes Forsikring). Dermed er vi i stand til at skabe de rette fordelagtige aftaler, som alle får glæde af.

 

Personlige kompetencer

Vores ansatte er vores vigtigste ressource! Derfor er både den faglige og personlige udvikling noget, vi lægger stor vægt på. Vi vil være en virksomhed, hvis rammer kan rumme vores ansattes lyst til forandring, realisering og nytænkning. Derfor har vi valgt en organisationsstruktur, som indbyder her til. Nøgleord bag vores organisation kan derfor kort beskrives således:

 

Alsidig udvikling:

Vi lægger stor vægt på den enkeltes personlige udvikling – vokser vi som mennesker, vokser vi som kollegaer, og bliver dermed af stor værdi både for os og for vores kunder.

 

Medansvar:

Vi opererer med en flad organisationsform, hvor alle har indflydelse. Alle føler ansvar for den daglige drift og engagementet er vores drivkraft fremad.

 

Frihed:

Nye ideer har ledelsens opbakning til at blive ført ud i livet. Der er frihed til at handle og udforske nye felter, fagområder og projekter.

 

Fleksibilitet:

Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor arbejdsliv og familieliv går op i en højere enhed. Fleksibilitet er derfor en af grundstenene i vores organisation.