Anmeld skade

Uagtet hvilke typer forsikringer du har i Fprprivat, ligger disse rent fysisk i Gartnernes Forsikring.

Nogle skader vil du kunne anmelde elektronisk direkte på www.garfors.dk, andre kræver, at du rekvirerer en skadesanmeldelse til udfyldelse.

I bestræbelserne på at gøre selve sagsbehandlingen så hurtig og smidig som muligt samt for ej at komplicere kommunikationsvejene yderligere bedes du gøre følgende, såfremt du har været ude for en skade.

 

Udfyld skadesanmeldelse online

Klik her for at anmelde en skade

Ring til en skadesmedarbejder

Ring til Gartnernes Forsikring på 43 71 17 77.